Naar inhoud
Terug

Surfen op je emoties

 • Nederlands
 • 15 tot 23 jaar
 • 24 tot 64 jaar
 • 65 jaar en ouder
 • Angst
 • Overgevoeligheid
 • Omgaan met emoties
 • Relationele moeilijkheden
 • Moeilijkheden op school
 • Moeilijkheden in het beroepsleven
 • Interpersoonlijk geweld
 • Zelfvertrouwen
 • Depressie
 • Stemmingsstoornissen
 • Fobieën
 • Dwangstoornis

Presentatie

Deze groepstraining is gericht op het anders en/of beter uiten van emoties. We hopen met deze training jou te ondersteunen in het vinden van het juiste niveau of de juiste balans in emoties. Dit betekent dat emotieregulatie geen kwestie is van het wegnemen, vermijden of ontsnappen aan emoties, maar van het kunnen omgaan met emoties op een veilige manier zodat ze ons niet zoveel problemen veroorzaken in het dagelijks leven.

Na deze training kan je:

- emotionele reacties beter toelaten en accepteren

- emoties gemakkelijker identificeren en labelen

- emoties op een adaptieve manier uiten

- de relatie tussen emoties, cognitie en gedrag, en de rol van de omgeving, inzien

- emotionele impulsen beheersen en je zelfbeheersing verbeteren

- (zelfcontrole en frustratietolerantie vergroten, impulsiviteit verminderen)

- bewust omgaan met emotionele input

PRAKTISCH

Doelgroep: (jong)volwassenen die hun emoties anders of beter willen leren uiten

Duur: 5 sessies van 2 uren met een gratis individueel intakegesprek vooraf. Het is belangrijk dat elke deelnemer aanwezig is tijdens alle 5 groepsessies.

Onder toezicht van

Kim Adant Juliette Pollefeyt

Praktische informatie

Neem contact op via het inschrijvingsformulier om de data van een volgende cyclus te kennen.

www.brucc.be Het informatiedocument downloaden

VUB Campus Etterbeek

Toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit
Pleinlaan, 2, gebouw C, verdieping 0 – 1050 Brussel
Back to top