Naar inhoud

Uw rechten

Elke patiënt die gezondheidszorg van beroepsbeoefenaars krijgt beschikt over verschillende rechten, bepaald in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.

Het gaat o.a. over het ontvangen van een kwaliteitsvolle dienstverstrekking, de vrije keuze van beroepsbeoefenaar, geïnformeerd worden over haar of zijn gezondheidstoestand, de vrije toestemming in een tussenkomst, met voorafgaande informatie, te weten of de beroepsbeoefenaar verzekerd en gemachtigd is om haar of zijn beroep uit te oefenen, te kunnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier met mogelijkheid tot inzage en afschrift, verzekerd te zijn van de bescherming van haar of zijn persoonlijke levenssfeer en de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst.

Deze rechten worden uitgelegd in de brochure van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Wet “Rechten van de patiënt” – In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt (beschikbaar in het NL, FR, EN en DE). De brochure kan ook besteld worden.

Het document beschrijft ook de rol van bemiddelaars en het verloop van een bemiddeling. De persoon die meent dat een beroepsbeoefenaar één van haar patiëntenrechten niet gerespecteerd heeft, kan zich tot de bevoegde ombudsdienst wenden. Mits toestemming van de patiënt kan de bemiddeling dan het geschil met hulp van de patiënt en de beroepsbeoefenaar oplossen.

Indien je vindt dat je rechten niet gerespecteerd werden, contacteer dan de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt” van de FOD Volksgezondheid:

Raadpleeg de pagina ‘patiëntenrechten’ van de FOD Volksgezondheid voor meer informatie. Met betrekking tot vragen naar bemiddeling in Brusselse psychiatrische zorginstellingen is de bemiddelingsdienst van het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid bevoegd.

Back to top