Naar inhoud

Professionals

Wat is de overeenkomst eerstelijns psychologische zorg?

De RIZIV-overeenkomst wil het aanbod eerstelijns psychologische zorg verbeteren en de toegang tot deze zorg voor de bevolking vergemakkelijken, met bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie, zowel wat de procedures als de kosten betreft. Het doel is om zo snel mogelijk vanaf het begin van de eerste symptomen met begeleiding te kunnen starten.

De overeenkomst voorziet o.a. 

  • Individuele consultaties en groepssessies
  • Betaalbare tarieven: t.e.m. 23 jaar zijn alle sessies gratis - voor patiënten die ouder zijn is de eerste sessie gratis en vervolgens 11€ of 4€ (zie de pagina over individuele sessies) of 2,5€ voor groepssessies.
  • Slechts één voorwaarde voor individuele sessies: in orde zijn met de mutualiteit
  • Een aanbod in de privépraktijk van de psycholoog of op een plek in de buurt, en in bepaalde gevallen via videoconsultatie of thuis

 

De kaart doornemen

Een bewustmakingssessie voorstellen

Om gratis een bewustmakingssessie rond geestelijke gezondheid aan de begunstigden van je organisatie voor te stellen, raadpleeg de lijst met beschikbare sessies HIER.

Een therapeutische groep begeleiden

Geconventionneerde eerstelijns psychologen werken meer en meer in groep. Dit is een manier om laagdrempelige toegankelijkheid te verzekeren. Er is een hele waaier aan groepssessies beschikbaar, ook voor wie al individuele opvolging krijgt. Aarzel dus niet om je begunstigden door te verwijzen. Raadpleeg de beschikbare groepen hier.

 

We kunnen ook samen met jou een groepsanimatie ontwikkelen op basis van de behoeften die je identificeert bij je publiek. Wij stellen dit nieuwe aanbod dan voor aan de psychologen en zorgen ervoor dat u geïnteresseerde kandidaten kan ontmoeten. Zodra de keuze van de psycholoog is gemaakt, werken jullie samen om de inhoud en de procedures van de groep uit te werken. Het RIZIV betaalt de psycholoog en, als je ervoor kiest om de groep samen met een lid van jouw team te organiseren, wordt ook jouw organisatie betaald voor deze dienst.

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Een psycholoog onthalen

Verschillende opties zijn mogelijk :

  • Een psycholoog binnen je organisatie onthalen en individuele of groepssessies organiseren (m.a.w. een vindplaats* worden)
  • Een psycholoog binnen je organisatie aanwerven

Raadpleeg voor meer informatie de fiche Als eerstelijns organisatie bij het project betrokken worden of contacteer één van de ambassadeurs.

* Een vindplaats is een voor de gebruiker herkenbare, niet met geestelijke gezondheid geassocieerde en gemakkelijk toegankelijke plaats, in de leefomgeving van de gebruiker, waar hij/zij gemakkelijk toegang heeft tot psychologische diensten.

Gratis vormingen

PsyBru biedt je zonder kosten voor de eerstelijns werker of de organisatie een reeks vormingen rond geestelijke gezondheid aan. Of je nu arts, maatschappelijk werker, leraar, verpleegkundige, buurtwerker, enz. bent, elke welzijns- of gezondheidswerker kan zich inschrijven.

  • Bestel een atelier voor je team - de inhoud kan aangepast worden in functie van jullie concrete behoeftes. Ontdek de beschikbare thema's hier.

Flyers en affiches bestellen

Contacteer ons om drukwerk te bestellen, verduidelijk daarbij hoeveel exemplaren je wil in welke taal.

Flyer downloaden (nl)

Flyer downloaden (fr)

Affiche downloaden (nl/fr)

Advies over andere doorverwijzingen

Ik zoek advies over doorverwijzing (buiten de overeenkomst)

Bezoek ook onze webpagina met nuttige links!

Ik ben psycholoog of orthopedagoog en wil graag in de overeenkomst instappen

Op dit moment aanvaarden we geen nieuwe zelfstandige psychologen/orthopedagogen meer, behalve kandidaten met een specifiek profiel.

Lees aandachtig onze criteria op de pagina Als zelfstandig psycholoog / orthopedagoog bij het project betrokken worden alvorens je kandidatuur in te dienen.

Contact opnemen

Contacteer het lokale Brusselse coördinatieteam, de “ambassadeurs” van de ELP-overeenkomst. Heeft u een meer algemene vraag die niet over een bepaalde gemeente of gebied gaat, of over een onderwerp dat hier niet aan bod komt? Gebruik dan ons algemene adres info@psybru.be.

Back to top