Aller au contenu
Retour

Emotion - emotie regulatie training voor jongeren tussen 12 en 18 jaar

  • Néerlandais
  • 12 à 14 ans
  • 15 à 23 ans
  • Anxiété
  • Hypersensibilité
  • Difficultés relationnelles
  • Confiance en soi
  • Troubles alimentaires
  • Dépression

Présentation

*** offre en néerlandais ***

Emotion - emotie regulatie training voor jongeren tussen 12 en 18 jaar

'Emotion' heeft tot doel jongeren te leren omgaan met hun emoties en deze beter te reguleren en te uiten. Tijdens deze groepstraining leren we meer over onze emoties en versterken we het emotioneel bewustzijn en de acceptatie hiervan. We zullen dieper inzoomen op negatieve (belemmerende) gedachten en leren hoe we hiemee moeten omgaan. We krijgen meer inzicht over de relatie tussen emoties, denken en gedrag maar ook de rol van de omgeving waarin we leven. Vervolgens zullen we ook inzoomen op emotionele expressie; hoe uiten we onze emoties op een aanvaardbare en adaptieve manier. We maken ons weerbaarder door onze emoties beter te begrijpen en te kunnen reguleren.

De klemtoon doorheen deze training ligt op het aanleren en inoefenen van vaardigheden. Het kerndoel van 'Emotion' is het leren omgaan met en het reguleren van onze emoties. Dit betekent dat emotieregulatie geen kwestie is van het wegnemen, vermijden of ontsnappen aan emoties, maar van het kunnen omgaan met emoties op een veilige manier zodat ze minder problemen veroorzaken in het dagelijks leven.

Aanmeldingen verlopen via onze website. Vervolgens word je uitgenodigd voor een eerste individueel gesprek.

De groepstraining vindt plaats op de volgende data:

Maandag 19/8 17u-19u

Woensdag 21/8 17u-19u

Donderdag 22/8 17u-19u

Maandag 26/8 17u-19u

Woensdag 28/8 17u-19u

Donderdag 29/8 17u-19u

+ 2 terugkomdagen:

Woensdag 16/10 17u-19u

Vrijdag 25/10 17u-19u

Encadré par

Joëlle Narmon Shakira Ronsmans

Informations pratiques

Aanmeldingen verlopen via onze website. Vervolgens word je uitgenodigd voor een eerste individueel gesprek.

brucc.be

BRUCC

Pleinlaan 2
1050 Ixelles
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Back to top