Naar inhoud
Terug

Zelfhulpcursus "Verrekijker"

  • Nederlands
  • 15 tot 23 jaar
  • 24 tot 64 jaar
  • 65 jaar en ouder
  • Angst
  • Depressie
  • Stemmingsstoornissen
  • Rouw
  • Handicap

Presentatie

Omgaan met een visuele beperking kan heel lastig zijn. Of men nu geheel of gedeeltelijk het zicht verliest of opgroeit met een visuele beperking, het leven verandert. Het kost tijd om hieraan te wennen en je aan te passen aan veranderingen die plaatsvinden. Dit gaat gepaard met rouw en kan een blijvend proces van verwerken en aanpassen zijn.

Het is dan ook niet vreemd dat mensen met een visuele beperking soms niet goed in hun vel zitten. 1 op de 3 volwassenen met een visuele beperking heeft last van somberheid en/of angstklachten. Dit is meer dan twee keer zo vaak als bij goedziende leeftijdsgenoten. Deze klachten komen ook vaak samen voor.

Soms hebben mensen niet door dat ze eigenlijk niet goed in hun vel zitten. Gevoelens van somberheid of angst kunnen dan ongemerkt een steeds grotere rol gaan spelen. Stepped Care is een wereldwijd gekende en wetenschappelijk erkende manier om daarmee aan de slag te gaan. Er wordt gestart met de minst intensieve vorm van ondersteuning en er wordt enkel over gegaan naar de volgende stap als je dat echt nodig hebt.

Als je je niet zo goed in je vel voelt of je omgeving geeft aan dat ze zich zorgen maken over je stemming, kan je contact opnemen met onze regioverantwoordelijke. We bekijken dan of Stepped Care iets voor jou kan zijn. Dit is de eerste stap.

In een tweede stap ga je aan de slag met een zelfhulpmodule. Je gaat met andere woorden zelf aan de slag. Hierbij krijg je ondersteuning van een expert. Het materiaal wordt aangeboden in verschillende leesvormen. De begeleiding kan individueel maar ook in groep. De groepssessies gaan door in het vlaamsoogpunt Brussel.

In 7 lessen nemen we samen de verschillende hoofdstukken door, word je in gang gezet met denkoefeningen en is er ruimte voor reflectie en vragen. De informatie en voorbeelden zijn gericht op het aanreiken van verschillende manieren om je stemming te verbeteren en je veerkracht te verhogen. De oefeningen ondersteunen je om op een andere en/of positievere manier om te gaan met gebeurtenissen en situaties. Tussen de sessies door is het de bedoeling dat je de tekst eventueel herleest en zelf verder aan de slag gaat met de oefeningen. Mensen die in het verleden de cursus deden, geven aan dat ze er veel informatie en (zelf)kennis uit hebben gehaald.

Praktisch : een eerste reeks sessies vindt plaats op 11/09, 25/09, 09/10, 23/10, 06/11, 20/11 en 04/12 telkens van 10:00 tot 12:00 uur

Voor meer info en inschrijving kan je contact opnemen met Anne-Mie.David@lichtenliefde.be

Begeleiding door Anne-Mie David, expert getraind in het Stepped Careprogramma, en Ikram Diouani, eerstelijnspsychologe van Licht en Liefde

www.blindenzorglichtenliefde.be

Vlaamsoogpunt Brussel

Toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit
Kunstlaan, 24/21 – 1000 Bruxelles-Ville
Back to top