Naar inhoud
Terug

Sarah Detroz

 • Frans
 • Engels (basis)
 • 16 tot 23 jaar
 • 24 tot 64 jaar
 • 65 jaar en ouder
 • Angst
 • Overgevoeligheid
 • Omgaan met emoties
 • Trauma
 • Relationele moeilijkheden
 • Moeilijkheden op school
 • Moeilijkheden in het beroepsleven
 • Interpersoonlijk geweld
 • Zelfvertrouwen
 • Spirituele en religieuze vraagstukken
 • Aanpassingsstoornis bij kinderen en adolescenten
 • Ontwikkeling van het kind
 • Hechtingsstoornis
 • Delinquentie
 • Ouderschapsondersteuning
 • Risicogedrag
 • EMDR
 • Gedragsstoornissen

Espace Psy Schmidt

Boulevard Louis Schmidt, 10 – 1040 Brussel

Maison de Quartier Rossignol

Chemin du Rossignol, 18/20 – 1120 Brussel
Back to top