Naar inhoud
Terug

Katrien Vanfraussen

  • Engels
  • Nederlands
  • Français (notions)
  • 0 tot 3 jaar
  • 4 tot 6 jaar
  • 7 tot 11 jaar
  • 12 tot 14 jaar
  • 15 tot 23 jaar
  • Trauma

Presentatie

Klinisch Psycholoog, PhD - Psychotraumatoloog

Kinderen van 0 tot 17 jaar, en hun gezin, die vastlopen in hun (intra- en interpersoonlijke) ontwikkeling (vermoedelijk) als gevolg van tal van ingrijpende gebeurtenissen, vaak relationeel van aard kunnen op onze dienst terecht.

In een eerste gesprek wordt de hulpvraag geëxploreerd. Indien een traumageoriënteerde aanpak aangewezen lijkt, wordt in een eerste, verkennende fase het unieke (intra- en interpersoonlijke) functioneren van het kind en diens zorgcontext en de impact van trauma hierop in kaart gebracht. In deze fase speelt psycho-educatie een centrale rol waardoor de impact van trauma beter begrepen kan worden.

In een tweede, verdiepende fase (gespecialiseerde ELP) komen diepgaandere psycho-educatie, het versterken van de emotieregulatie en (indien mogelijk en aangewezen) integratie van de traumatische herinneringen aan bod.

Naast een individueel aanbod is er ook een groepsaanbod waarin psycho-educatie en het versterken van de emotieregulatie centraal staat.

Bij kinderen (niet-adolescenten) wordt steeds ook met de ouders/zorgfiguren gewerkt.

+3224776072

UZ Brussel

Toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit
Laarbeeklaan, 101 – 1090 Jette
Back to top