Naar inhoud
Terug

Bart Colson

  • Nederlands
  • Engels (basis)
  • Français (notions)
  • 12 tot 14 jaar
  • 15 tot 23 jaar
  • Omgaan met emoties
  • Aanpassingsstoornis bij kinderen en adolescenten

Presentatie

Een brede waaier aan psychische symptomen zijn eigen aan een normaal verlopende adolescentie. Tegelijkertijd beginnen veel ernstige psychische aandoeningen in deze periode. Voor adolescenten en hun ouders kan dit verwarrend zijn, en aanleiding geven tot twijfelen om al dan niet professionele hulpverlening in te schakelen. Dit zorgtraject wil een toegankelijke plek bieden voor jongeren en hun ouders die een oriëntatie willen rond de nood en de zin voor verdere hulpverlening, zonder zich onmiddellijk te engageren in een meer gespecialiseerd traject.

Oriëntatie bestaat uit gesprekken om ontwikkelingsopdrachten van de adolescentieleeftijd en de wijze waarop de jongere en zijn omgeving hier een antwoord op bieden, te verkennen en op elkaar af te stemmen. Indien nodig gebeurt een korte inschatting van cognitieve, emotionele en relationele vaardigheden. Een klachtenvragenlijst, emotieregulatievragenlijst en opvoedingsstijlvragenlijst kunnen worden meegegeven om thuis in te vullen en in een daaropvolgend gesprek te bespreken.

VOOR WIE ?

Adolescenten van 12 tot 17 jaar, en hun gezin, met psychische moeilijkheden, zoals stemmingsproblemen, suïcidaliteit, angsten, gedragsproblemen, schoolse moeilijkheden, zelfverwonding, relationele moeilijkheden, enzovoort… die willen uitzoeken wat hulpverlening voor hen kan betekenen.

HOE ?

In het eerste gesprek wordt de hulpvraag, de indicatie voor dit zorgtraject en het verdere verloop gekaderd. Indien de aard van de gemelde problemen reeds van bij aanvang voldoende duidelijk is en hier reeds passende zorgtrajecten voor bestaan, wordt hiernaar doorverwezen.

Het aanbod kan geïntegreerd worden met een kinderpsychiatrisch consult, van hieruit kan een verdere kinderpsychiatrische evaluatie gepland worden.

Tijdens de oriëntatie ligt de nadruk op wederzijdse dialoog en de eigen beleving van de adolescent.

+32 2 476 39 00

UZ Brussel

Afspraak mogelijk binnen de 14 dagen

Laarbeeklaan 101
1090 Jette
Toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit
Back to top