Naar inhoud

Als zelfstandig psycholoog / orthopedagoog bij het project betrokken worden

Bent u zelfstandige psycholoog/orthopedagoog die zich wil inschrijven voor het project "eerstelijnspsychologische zorg"?

Om het bestaande aanbod aan te vullen zijn we vooral op zoek naar clinici met specifieke expertise, ervaring met kinderen en jongeren, specifieke talenkennis of die reeds in contact staan met eerstelijnsactoren.

U kunt een overeenkomst aanvragen bij :

 • Bru-Stars (voor jongeren tot 23 jaar);
 • Brumenta (voor 15-plussers);

(Een minimale inzet van 4 uur per week is vereist per netwerk).

Hiervoor moet un aan bepaalde criteria voldoen:

 • In het bezit zijn van een visum en erkenning;
 • Een portfolio kunnen voorleggen waaruit minimale klinische ervaring blijkt;
 • Bereid zijn om wat outreachend werk te doen op vindplaatsen;
 • Bereid zijn om samen te werken met andere professionals uit alle sectoren;
 • Patiënt- en contextgericht werken (stepped care en matched care);
 • De visie van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg begrijpen en delen;
 • Bereid zijn zich blijvend te vormen om de kwaliteit van de zorg te garanderen;
 • Deelnemen aan netwerkactiviteiten (lokaal partnerschap, opleiding, intervisies,...);
 • Bereid zijn deel te nemen aan onderzoek over het project.

 

Om uw interesse als psycholoog in het Brusselse gewest kenbaar te maken, verzoeken wij u dit formulier (vrijblijvend) in te vullen. Zo kan het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg contact met u opnemen om uw kandidatuur verder te zetten.

Back to top