Naar inhoud

Als zelfstandig psycholoog / orthopedagoog bij het project betrokken worden

Bent u zelfstandige psycholoog/orthopedagoog die zich wil inschrijven voor het project "eerstelijnspsychologische zorg"?

Om het bestaande aanbod aan te vullen zijn we vooral op zoek naar clinici met specifieke expertise, ervaring met kinderen en jongeren, specifieke talenkennis of die reeds in contact staan met eerstelijnsactoren.

U kunt een overeenkomst aanvragen bij :

 • Bru-Stars (voor jongeren tot 23 jaar);
 • Brumenta (voor 15-plussers);

(Een minimale inzet van 4 uur per week is vereist per netwerk).

Aan bepaalde criteria voldoen:

 • In het bezit zijn van een visum en erkenning;
 • Een portfolio overleggen waaruit minimale klinische ervaring blijkt;
 • Bereid zijn om wat outreachend werk te doen in hotspots;
 • Bereid zijn om samen te werken met andere professionals uit alle sectoren;
 • Patiënt- en contextgericht zijn (stepped care en matched care);
 • De visie van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg begrijpen en delen;
 • Blijven trainen om de kwaliteit van de zorg te garanderen;
 • Deelnemen aan netwerkactiviteiten (lokaal partnerschap, opleiding, intervisies,...);
 • Bereid zijn deel te nemen aan onderzoek over het project.
Back to top