Naar inhoud

Als eerstelijnsorganisatie bij het project betrokken worden

Er zijn drie mogelijkheden voor eerstelijns organisaties.

 

I. Onthaal een psycholoog binnen uw organisatie en breng zo individuele, groepsconsultaties of bewustmakingssessies dichter bij uw publiek

Uw organisatie heeft vastgesteld dat uw gebruikers behoefte hebben aan psychologische ondersteuning, maar u beschikt niet over de middelen om hieraan tegemoet te komen? Het coördinatieteam achter PsyBru blijft op zoek naar interessante 'vindplaatsen' voor een kwetsbaar publiek. Een vindplaats is een voor de gebruiker herkenbare, niet met geestelijke gezondheid geassocieerde en gemakkelijk toegankelijke plaats, in de leefomgeving van de gebruiker, waar hij/zij gemakkelijk toegang heeft tot psychologische diensten. Door een psycholoog binnen de muren van uw organisatie te onthalen, wordt ook u een 'vindplaats'.

 

Wilt u dat een psycholoog enkele uren aanwezig is om in deze behoefte te voorzien? Wij nodigen u uit om een online vragenlijst in te vullen om zicht te krijgen op uw behoeften. Vervolgens stellen we een ontmoeting voor om uw behoeften te bespreken. Daarna stellen we een zoekertje op t.a.v. alle Brusselse ELP-ers. U kunt dan kennismaken met degenen die gereageerd hebben en samen de samenwerkingsvoorwaarden afronden.

 

Een modelovereenkomst tussen de psycholoog en uw organisatie kan ter beschikking worden gesteld, maar dit blijft optioneel. Deze samenwerking is kosteloos voor uw organisatie.

Wil u graag éénmalige bewustmakingssessies organiseren voor uw publiek? Raadpleeg de beschikbare thema's hier.

 

II. Een therapeutische groep begeleiden samen met een eerstelijns psycholoog

In het kader van dit project worden therapeutische groepen aangeboden, begeleid door een eerstelijns psycholoog samen met een gezondheids- of welzijnswerker of een ervaringsdeskundige.

U hebt psychologische behoeften vastgesteld die in een therapeutische groep kunnen worden aangepakt, maar u beschikt niet over de middelen om deze alleen te organiseren?

Wij kunnen u helpen een psycholoog te vinden die de groep samen met een of meerdere leden van uw team kan begeleiden. De groep moet bestaan uit minimaal 4 en maximaal 15 personen. De duur van de sessie kan variëren tussen 1u30 en 2u.

Voor elke sessie wordt de psycholoog betaald en uw organisatie ontvangt ook tussen 130 en 210 euro (afhankelijk van het beroep van de medebegeleider).

De psycholoog staat garant voor de groep, hij/zij bouwt deze samen met u op, hij/zij zorgt voor de registratie en facturatie. Opgelet: dubbele financiering is niet toegestaan! De vergoeding kan gebruikt worden om de kosten en/of het remgeld van de deelnemers aan de groep te dekken.  Het is ook mogelijk om als organisatie af te zien van de vergoeding. 

In een groepscyclus kan de medebegeleider per sessie wisselen of dezelfde blijven. De psycholoog kan ook een individueel gesprek aanbieden voor en/of na de groepscyclus.

 

III. Een psycholoog in dienst nemen in uw structuur

Stelt u belangrijke psychologische behoeften bij uw gebruikers vast en geeft u er de voorkeur aan daar structureel op in te spelen? U vindt het tevens belangrijk dat de psycholoog deelneemt aan het leven van de dienst door vergaderingen bij te wonen en nauw samen te werken met de leden van het team?

U hebt de mogelijkheid om een psycholoog in dienst te nemen en een organisatieovereenkomst te vragen met één of beide twee Brusselse netwerken voor geestelijke gezondheidszorg (Brumenta en/of Bru-Stars). U kunt een nieuwe persoon aanwerven of de werkuren van een bestaande psycholoog verhogen.

Wat zijn de voorwaarden? Waarmee moet u rekening houden om als organisatie een overeenkomst aan te vragen? 

 • Een eerstelijns structuur zijn die niet gelabeld is als geestelijke gezondheidszorg,
 • Bereid zijn via de overeenkomst bijkomende psychologische zorg aan te bieden naast wat u eventueel al biedt,
 • Een minimale inzet van 4 uur per week is vereist per netwerk,
 • De financiële haalbaarheid inschatten*. Het RIZIV betaalt u immers volgens de geleverde en door de psycholoog geregistreerde prestaties.
 • Vraag een overeenkomst aan met
  • Bru-Stars (voor wie jonger is dan 23 jaar) en/of
  • Brumenta (voor personen ouder dan 15 jaar).

 

 • Een psycholoog aanwerven (of diens werkuren verhogen) die aan de volgende criteria voldoet
  • In het bezit zijn van een visum en een erkenning
  • Een portfolio voorleggen waaruit een minimum aan klinische ervaring blijkt
  • Bereid zijn om samen te werken met andere professionals uit alle sectoren
  • De patiënt en de context centraal stellen (stepped care en matched care)
  • De visie van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg begrijpen en delen
  • Blijven bijscholen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen
  • Deelnemen aan netwerkactiviteiten (lokaal partnerschap, opleiding, intervisies,…)
  • Bereid zijn om deel te nemen aan onderzoek over het project.

 

*Tabel van de vergoedingen die het RIZIV tot op heden heeft verstrekt:

 • 1 individuele sessie (1u): 81,74€.
 • 1 groepssessie in samenwerking met een externe consultant (2u): 217,99€. 
 • 1 groepssessie samen met een andere medewerker van uw organisatie (2u): 355,33€ of 435,98€ (indien met een arts of een klinisch psycholoog).
 • 1 multidisciplinaire raadpleging (met minstens 2 andere gezondheidswerkers): 245,24€ te verdelen onder alle aanwezigen
 • Vergoeding van het traject zonder verwijzing (administratieve handeling): 65,39€
 • Vergoeding van het traject met/na verwijzing (administratieve handeling): 32,70€

Graag het formulier "Een psycholoog binnen uw organisatie aanwerven" invullen, waarop iemand van ons team u zo snel mogelijk contacteert.

Back to top