Naar inhoud
Terug

Suzanne Nimax

 • Frans
 • Engels
 • 4 tot 6 jaar
 • 7 tot 11 jaar
 • 12 tot 14 jaar
 • 15 tot 23 jaar
 • 24 tot 64 jaar
 • 65 jaar en ouder
 • Angst
 • Overgevoeligheid
 • Omgaan met emoties
 • Trauma
 • Relationele moeilijkheden
 • Moeilijkheden op school
 • Moeilijkheden in het beroepsleven
 • Interpersoonlijk geweld
 • Zelfvertrouwen
 • Spirituele en religieuze vraagstukken
 • Aanpassingsstoornis bij kinderen en adolescenten
 • Ontwikkeling van het kind
 • Hechtingsstoornis
 • Delinquentie
 • Ouderschapsondersteuning
 • Risicogedrag
 • Professionele burn-out
 • Ouderlijke burn-out
 • Eetstoornissen
 • Depressie
 • Stemmingsstoornissen
 • Fobieën
 • Gender en seksualiteit
 • Rouw
 • Verslavingen
 • Suïcidale gedachten
 • Leerproblemen
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid
 • Chronische ziektes
 • Dwangstoornis
 • Gedragsstoornissen
 • Levenseinde

Presentatie

Consulten kunnen ook in het Hongaars.

+32472735354 www.espaceplurielwoluwe.com

Centre médical et paramédical EspacePluriel

Toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit
Val des Seigneurs, 67 – 1150 Brussel
Back to top