Naar inhoud
Terug

Stien Scheirlinckx

 • Frans
 • Engels
 • Nederlands
 • 0 tot 3 jaar
 • 4 tot 6 jaar
 • 7 tot 11 jaar
 • 12 tot 14 jaar
 • 15 tot 23 jaar
 • Angst
 • Overgevoeligheid
 • Omgaan met emoties
 • Trauma
 • Moeilijkheden op school
 • Interpersoonlijk geweld
 • Zelfvertrouwen
 • Aanpassingsstoornis bij kinderen en adolescenten
 • Ontwikkeling van het kind
 • Hechtingsstoornis
 • Ouderschapsondersteuning
 • Risicogedrag
 • Ouderlijke burn-out
 • Depressie
 • Stemmingsstoornissen
 • Fobieën
 • Gender en seksualiteit
 • Rouw
 • Verslavingen
 • Suïcidale gedachten
 • Leerproblemen
 • ADHD
 • Dwangstoornis
 • Gedragsstoornissen
 • Autisme

Presentatie

Binnen psychologenpraktijk Kriekelaar Vorst leg ik me toe op het werken met kinderen, jongeren en ouders. Jullie zijn bij mij van harte welkom voor individuele therapie (kinderen en jongeren) en opvoedingsondersteuning.

Na mijn opleiding tot klinisch psychologe specialiseerde ik me in speltherapie. Dit is een vorm van psychotherapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Het is voor jonge kinderen soms moeilijk om hun emoties onder woorden te brengen. Waar woorden tekort schieten, kunnen ze zich via spel op een heel natuurlijke manier uitdrukken. Zo kunnen we als speltherapeut hun gedrag beter leren begrijpen en een transfer maken naar de ouders.

Verder heb ik ervaring in het werken met gezinnen met kinderen van 0 tot 25 jaar binnen Bijzondere Jeugdzorg, waar ik al met heel diverse problematieken in aanraking kwam. Ik probeer telkens op het ritme van het kind of de jongere naar oplossingen te zoeken. Om tot de meest gepaste oplossing te komen, worden de ouders steeds betrokken.

Voel je vrij om me te contacteren, zodat we kunnen bekijken of een samenwerking mogelijk is.

+32478298600 www.kriekelaar.com

Kriekelaar Vorst

Bondgenotenstraat, 173 – 1190 Vorst
Back to top