Naar inhoud
Terug

Sophie Raes

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels (basis)
 • 16 tot 23 jaar
 • 24 tot 64 jaar
 • 65 jaar en ouder
 • Angst
 • Omgaan met emoties
 • Trauma
 • Relationele moeilijkheden
 • Interpersoonlijk geweld
 • Zelfvertrouwen
 • Spirituele en religieuze vraagstukken
 • EMDR
 • Depressie
 • Stemmingsstoornissen
 • Rouw
 • Suïcidale gedachten
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid
 • Chronische ziektes
 • Levenseinde
 • Handicap
 • Mantelzorger

Adres 1

Rue Berckmans, 55 – 1060 Brussel

Rivage-Den Zaet (seniors)

Accessible aux PMR
Rue de l'Association, 15 – 1000 Brussel
Back to top