Naar inhoud
Terug

Sophie Raes

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels (basis)
 • 15 tot 23 jaar
 • 24 tot 64 jaar
 • 65 jaar en ouder
 • Angst
 • Omgaan met emoties
 • Trauma
 • Relationele moeilijkheden
 • Interpersoonlijk geweld
 • Zelfvertrouwen
 • Spirituele en religieuze vraagstukken
 • EMDR
 • Depressie
 • Stemmingsstoornissen
 • Rouw
 • Suïcidale gedachten
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid
 • Chronische ziektes
 • Levenseinde
 • Handicap
 • Mantelzorger

Presentatie

We zijn niet verantwoordelijk voor wat we zijn, maar we zijn wel verantwoordelijk voor wat we doen met wat we zijn". Serge Singer.

De deur duwen naar een therapeutische praktijk is geen gemakkelijk proces. En toch, zich kunnen uiten, zijn innerlijke landschap en lijden mogen delen zonder oordeel, zich welkom, erkend en gehoord voelen, helpt!

Soms worstelen we met een periode van ontmoediging, onrust, crisis, spanning en/of zingevingsvragen, met angsten en/of een lage stemming, met weinig perspectief, met persoonlijke moeilijkheden in de familie en relationele kring of in de professionele sfeer, met een gevoel van eenzaamheid en verdriet, met verliezen of rouwverwerking, met herhalingspatronen waaruit we onszelf willen bevrijden, en tegelijkertijd ervaren we dat we er niet alleen uitkomen. Overweldigd door gedachten, herinneringen, waarnemingen die in het hoofd rondcirkelen, overweldigd door emoties, sluipt het lijden ons lichaam binnen. We voelen ons bevroren, geblokkeerd of integendeel met een ondragelijk onrust.

We voelen ons gevangen in onrust, krijgen het gevoel er alleen voor te zijn, onbegrepen, onzeker, vastgelopen, hulpeloos, kwetsbaar.

Door uw landschap te delen, door 'uw taal' te leren, bied ik U de mogelijkheid om tijdens het therapeutisch werk bewust te worden van uw manier van functioneren. Als psychotherapeut ga ik met u in op de huidige ervaringen. Tijdens de sessies wordt de nadruk gelegd op het bewustzijn van het ‘hier en nu´, van wat er gebeurt en ervaren wordt op lichaamsniveau, emoties en geest (gedachten, overtuigingen, percepties, voorstellingen). We zullen samen ontdekken, 'uitvinden' en construeren. We focussen ons op het omgaan met uw ervaringen en op zoek te gaan naar manieren om zich ‘aanwezig’ te voelen in deze wereld en in relaties. Geleidelijk aan laten we ons toe nieuwigheden en vloeibaarheid te ervaren. We zullen uw krachten mobiliseren en het veld van mogelijkheden uitbreiden. U zal u meer consistent voelen en een ‘actor’ worden van uw leven en in uw veranderingen.

Wie ik ben.

Na een eerste leven in de bedrijfswereld heb ik een bocht van 180 graden gemaakt richting de klinische psychologie. Ik ben nu klinisch psycholoog en psychotherapeut met een humanistische en ervaringsgerichte oriëntatie, opgeleid in Gestalt-therapie aan het Belgisch Instituut voor Gestalttherapie (IBG). Sinds 2022, ben ik trainer geworden voor het IBG instituut. Ik ben ook opgeleid in EMDR aan het Belgische EMDR Instituut (Integrativa) en aan het Franse EMDR Instituut.

Als eerstelijnspsycholoog maak ik deel uit van het volwassen klinisch team voor senioren bij de GGZ Rivage-Den Zaet waar ik consultaties aanbied ter plaatse of indien gemakkelijker, aan huis.

Ik heb meer dan 20 jaar ervaart op psycho-medisch-sociaal vlak in diepmenselijke en vormende gebieden, zowel in ziekenhuizen als in de ambulante sector. Mijn ontmoetingen voeden een steeds veranderende bodem waaruit ik put om ondersteuning en psychotherapeutische begeleiding te bieden, aangepast aan de uniciteit van uw situatie.

Concreet.

1. Voor alle aanvragen van begeleiding en therapie voor senioren

SSM Rivage-Den Zaet CGG: 02 550 06 70

Begeleiding en therapie gebeuren ter plaatse (Verenigingstraat 15, 1000 Brussel) of in outreaching (woonst van de persoon)

2. Voor alle andere aanvragen naar therapie

Sophie Raes: 0486 580 150

De consultatie gebeurt in 1060 Sint-Gillis: Berckmansstraat 55

Adres 1

Rue Berckmans, 55 – 1060 Sint-Gillis

Rivage-Den Zaet (seniors)

Toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit
Rue de l'Association, 15 – 1000 Stad Brussel
Back to top