Naar inhoud
Terug

Sophie Duchatelet

 • Frans
 • Engels
 • Spaans
 • Nederlands
 • 7 tot 11 jaar
 • 12 tot 14 jaar
 • 15 tot 23 jaar
 • 24 tot 64 jaar
 • 65 jaar en ouder
 • Angst
 • Overgevoeligheid
 • Omgaan met emoties
 • Trauma
 • Relationele moeilijkheden
 • Moeilijkheden op school
 • Moeilijkheden in het beroepsleven
 • Zelfvertrouwen
 • Aanpassingsstoornis bij kinderen en adolescenten
 • Hechtingsstoornis
 • Ouderschapsondersteuning
 • Professionele burn-out
 • Ouderlijke burn-out
 • Eetstoornissen
 • Depressie
 • Stemmingsstoornissen
 • Rouw
 • Verslavingen
 • Suïcidale gedachten
 • Leerproblemen
 • Gedragsstoornissen
 • Mantelzorger

Presentatie

Hallo,

Bonjour,

Hi,

Zoek je iemand om je te begeleiden naar een mooier leven, betere werk-of koppelrelaties, of een harmonieuzere ouder-kindrelatie, dan help ik graag met het samen ontwerpen van een harmonieuzer bestaan.

Het leven is constante verandering, en aanpassing, indien je wenst begeleid ik je graag in dit traject.

Ik ben klinisch psychologe, systeemtherapeute, preventieadviseur psychosociale aspecten, relatietherapeut, en coach voor verschillende thematieken. je mag me graag contacteren voor meer informatie. Eerste kort kennismakingsgesprek gebeurt in de praktijk, dit kan je op onze internet-link boeken.

Mvg,

Sophie D.

~~~~

Hi !

If you are looking for someone to guide you towards a more beautiful life, better working or couple relationships, or a more harmonious parent-child relationship, I would love to help you design a more harmonious existence together.

Life is constant change, and adjustment, if you wish I am happy to guide you through this journey.

I am a clinical psychologist, system therapist, psychosocial prevention advisor, relationship therapist, and coach for various themes. you are welcome to contact me for more information. The first brief introductory meeting takes place at the practice, which you can book on our internet link.

Kind Regards,

Sophie

+32486 098 257 www.kriekelaar.com

Adres 1

Bondgenotenstraat, 173 (1er étage) – 1190 Vorst
Back to top