Naar inhoud
Terug

Siham Chairi

 • Frans
 • Maghrebijns Arabisch
 • 7 tot 12 jaar
 • 13 tot 15 jaar
 • 16 tot 23 jaar
 • Relationele moeilijkheden
 • Moeilijkheden op school
 • Zelfvertrouwen
 • Spirituele en religieuze vraagstukken
 • Aanpassingsstoornis bij kinderen en adolescenten
 • Ontwikkeling van het kind
 • Hechtingsstoornis
 • Ouderschapsondersteuning
 • Rouw
 • Leerproblemen
 • Gedragsstoornissen
 • Mantelzorger

AJM ASBL

Rue de la Vermicellerie, 10 – 1080 Brussel

Entraide asbl

Rue du Grand Serment, 18 – 1000 Brussel
Back to top