Naar inhoud
Terug

Noémie de Corswarem

 • Frans
 • Engels
 • Nederlands
 • 4 tot 6 jaar
 • 7 tot 12 jaar
 • 13 tot 15 jaar
 • 16 tot 23 jaar
 • Moeilijkheden op school
 • Interpersoonlijk geweld
 • Aanpassingsstoornis bij kinderen en adolescenten
 • Ontwikkeling van het kind
 • Ouderschapsondersteuning
 • Risicogedrag
 • Ouderlijke burn-out
 • Gedragsstoornissen

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet bieden een onderbouwd kader en concrete handvatten voor ouders bij conflicten in de ouder-kindrelatie. Ouders leren manieren om hun eigen emoties onder controle te houden en zich niet langer te laten meeslepen in escalaties en/of onmacht. Ze krijgen concrete methoden aangereikt om zich op een respectvolle en vastberaden manier te verzetten tegen probleemgedrag, een ondersteunend netwerk te mobiliseren en om positief aanwezig te zijn in het leven van hun kind. Het traject is bedoeld voor ouders die met hun kinderen in hoge conflictsituaties terecht komen. De aanleiding van deze conflicten kan divers zijn (zelfverwonding, suïcidaliteit, verbale of fysieke agressie, schoolweigering, angsten…).

UZ Brussel

Accessible aux PMR
Laarbeeklaan, 101 – 1090 Brussel
Back to top