Naar inhoud
Terug

Ivo Van Nerum

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels (basis)
 • 12 tot 14 jaar
 • 15 tot 23 jaar
 • Angst
 • Overgevoeligheid
 • Omgaan met emoties
 • Relationele moeilijkheden
 • Moeilijkheden op school
 • Aanpassingsstoornis bij kinderen en adolescenten
 • Hechtingsstoornis
 • Ouderschapsondersteuning
 • Risicogedrag
 • Depressie
 • Stemmingsstoornissen
 • Fobieën
 • Dwangstoornis
 • Gedragsstoornissen

UZ Brussel

Toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit
Laarbeeklaan, 101 – 1090 Jette
Back to top