Naar inhoud
Terug

Hélène Tovstiuk

 • Frans
 • Nederlands (basis)
 • 4 tot 6 jaar
 • 7 tot 12 jaar
 • 13 tot 15 jaar
 • 16 tot 23 jaar
 • 24 tot 64 jaar
 • 65 jaar en ouder
 • Angst
 • Omgaan met emoties
 • Trauma
 • Relationele moeilijkheden
 • Moeilijkheden op school
 • Moeilijkheden in het beroepsleven
 • Interpersoonlijk geweld
 • Zelfvertrouwen
 • Aanpassingsstoornis bij kinderen en adolescenten
 • Ontwikkeling van het kind
 • Hechtingsstoornis
 • Delinquentie
 • Ouderschapsondersteuning
 • Professionele burn-out
 • Ouderlijke burn-out
 • Eetstoornissen
 • Depressie
 • Stemmingsstoornissen
 • Gender en seksualiteit
 • Rouw
 • Verslavingen
 • Perinatale periode
 • Suïcidale gedachten
 • Leerproblemen
 • ADHD
 • Neuropsychologie
 • Chronische vermoeidheid
 • Gedragsstoornissen
 • Levenseinde
 • Autisme
 • Mantelzorger

Adres 1

Rue Frans Binjé, 4 – 1030 Brussel

Uniquement le printemps et l'été

Accessible aux PMR
Jan Van Ruusbroeck, 19b – 1140 Brussel

Adres 3

Rue Kessels, 51 – 1030 Brussel
Back to top