Naar inhoud
Terug

Emmanuelle De Marneffe

 • Frans
 • Engels (basis)
 • 7 tot 12 jaar
 • 13 tot 15 jaar
 • Angst
 • Overgevoeligheid
 • Omgaan met emoties
 • Relationele moeilijkheden
 • Moeilijkheden op school
 • Interpersoonlijk geweld
 • Zelfvertrouwen
 • Aanpassingsstoornis bij kinderen en adolescenten
 • Ouderschapsondersteuning
 • Depressie
 • Rouw
 • Suïcidale gedachten
 • Gedragsstoornissen

Ik ben klinisch psycholoog opgeleid in systemische psychotherapie. Daarom benader ik de problemen die patiënten ertoe brengen mij te raadplegen door het prisma van het relationele weefsel. Bij mij zijn in de mate van het mogelijke alle leden van het gezin welkom, omdat ik geloof dat daar de beste middelen te vinden zijn om de ondervonden moeilijkheden te overwinnen, hoewel het ook daar kan zijn waar het lijden wordt gevoeld.

Anderzijds ben ik een deskundige op het gebied van gezinnen in het algemeen, terwijl u de deskundige op het gebied van uw gezin en uw kinderen bent.

Ik ben gewend te werken met een zeer divers publiek, met verschillende sociaal-culturele achtergronden.

De doelgroep van mijn praktijk in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola zijn jongeren van ongeveer 8-14 jaar met tekenen van angstige schoolontwenning, depressieve symptomen/verschijnselen, zelfbeschadiging of zwarte/suïcidale gedachten.

Ik werk van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur EN op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur.

HUDERF

Avenue J.J. Crocq, 15 – 1020 Brussel
Back to top