Professionals

De overeenkomst eerstelijns psychologische zorg – waarover gaat het?

Hoe begunstigden doorverwijzen?

Samenwerken met eerstelijns psychologen (ELP)

Zin om je in te zetten als psycholoog of orthopedagoog?

De overeenkomst als dienst tekenen (ELP betaald als werknemers)

Contacteer ons

Waarover gaat het?

De RIZIV-overeenkomst met betrekking tot eerstelijns psychologische zorg laat toe om de toegang voor de bevolking tot dit type zorg te versterken, zowel qua opstart van zorg als qua prijs. Deze zorg is vooral bedoeld voor kinderen, adolescenten en volwassenen die deel uitmaken van de meest kwetsbare groepen van de bevolking, o.a. diegenen die het meest geraakt werden door de Covid-19 crisis.


De klinische psychologen en orthopedagogen verzekeren twee soorten interventies.

Het doel van eerstelijnszorg is het psychisch welzijn van de patiënt te verbeteren. Voor sommigen zijn deze sessies een eerste stap naar therapeutische opvolging. Ze vormen in elk geval een toegangspoort voor laagdrempelige psychologische zorg waarop de patiënt geen beroep gedaan zouden hebben of waartoe voorheen geen toegang was. De sessies zijn zo toegankelijk mogelijk, beperkt in de tijd en worden gekenmerkt door precieze doelstellingen: de hulpvraag verduidelijken, een bilan opmaken van de problemen, het versterken van de patiënt (via diverse methodes) en doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg indien nodig.

Indien zowel de patiënt als de clinicus dit aangewezen vinden, kan het begonnen therapeutisch werk verdiept worden via meer ‘gespecialiseerde zorg’. Om verder te gaan in het aanpakken van de hulpvraag of om meer specifieke problemen aan te pakken, is een meer intensieve opvolging op middellange en langere termijn dus ook mogelijk.

Beide types zorg kaderen binnen een logica van preventie, vroegdetectie en -interventie en van grotere toegankelijkheid, aangepast aan de patiënt.

Consultaties kunnen individueel of in groep plaatsvinden, op een plek die aangepast is aan de situatie van mensen die met een veelheid aan kwetsbaarheidsfactoren te maken hebben (‘outreachend’ werken). De eerste sessie is gratis voor de patiënt, daarna bedraagt het remgeld 11€ (of 4€ voor rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming) voor individuele sessies of 2,5€ voor groepssessies.


Meer informatie in het communicatiedossier voor verwijzers (federale RIZIV-communicatie van mei 2022) en op de RIZIV webpagina voor professionals, of via een FAQ document van het RIZIV (versie van 11/05/22) specifiek voor zorgverstrekkers.

Bekijk hier een recente voorstelling (20′) van Sarah Morsink (FOD Volksgezondheid) over lokale multidisciplinaire samenwerking en de ELP-overeenkomst op een webinar van Vivel (28/06/2022). De volledige webinar (i.s.m. Domus Medica, Universiteit Antwerpen, de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), FOD Volksgezondheid, Zorgnet Icuro en CAW) alsook een hele toolbox voor gezondheids- en welzijnsprofessionals rond de overeenkomst, vind je op de site van de VIVEL Academie.

Hervorming in GGZ naar lokale multidisciplinaire samenwerking

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de ontwikkeling van het project ‘eerstelijns psychologen’ (ELP) begeleid door

  • het regionaal geestelijk gezondheidsnetwerk Bru-Stars (voor kinderen en jongeren), www.bru-stars.be
  • het regionaal geestelijk gezondheidsnetwerk Brumenta (voor volwassenen), www.107bru.be
  • een lokaal coördinatieteam van ‘ambassadeurs’ die onder de verantwoordelijkheid van beide netwerken werken – u vindt hun contactgegevens onderaan deze pagina


De uitrol van dit nieuwe aanbod komt ook met ondersteuning voor multidisciplinaire samenwerkingsdynamieken op lokaal niveau, o.a. via gericht thematisch overleg en overleg op wijkniveau. Neem contact op met het ambassadeursteam om hierover meer te ontdekken.

Begunstigden doorverwijzen

Ga naar onze onthaalpagina om de meest recente lijsten van psychologen per netwerk te raadplegen.

Welzijnswerkers en zorgverleners kunnen ook de helpdesk van Brusano contacteren voor verwijzingen.

Een flyer is beschikbaar voor het grote publiek. Schrijf ons via ambassadeurs.psy.bru [at] gmail.com om ze te bestellen – verduidelijk hoeveel exemplaren je in welke taal wil. Je kan de flyer ook hier downloaden.


Er is ook een affiche beschikbaar om het grote publiek te informeren, bv. om in je lokalen op te hangen.
Download ze hier of bestel je gewenste aantal exemplaren via ambassadeurs.psy.bru [at] gmail.com.

Samenwerken met psychologen

Voor begunstigden die heel wat kwetsbaarheidsfactoren cumuleren, kunnen sessies doorgaan op een plek die aangepast is aan de situatie van de persoon, bv. binnen een dienst waarmee die persoon al een vertrouwensband heeft (outreach). Het kan gaan om een plek waar het doelpubliek spontaan naartoe komt met een ander doel dan een vraag naar psychologische ondersteuning, bv. materiële of sociale hulp, algemene zorg, vrijetijdsbesteding, enz. Dit kan toelaten om geestelijke gezondheid te destigmatiseren. Het kan gaan om een plaats die intersectorale en multidisciplinaire samenwerking toelaat met andere eerstelijns hulpverleners, bv. een OCMW, een antenne van Kind & Gezin, een PMS-centrum, een jeugdwerkorganisatie, een medisch centrum, een buurthuis, enz.

Overweeg je een samenwerking met een zelfstandige psycholoog of orthopedagoog? Heb je de mogelijkheid om een lokaal ter beschikking te stellen of wens je een praatgroep mogelijk te maken of mee te begeleiden binnen je organisatie met de steun van een psycholoog?

Vul het onderstaande formulier in. Iemand van ons ambassadeursteam contacteert je dan zo vlug mogelijk.

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/279b5267

Zin om je in te zetten als psycholoog of orthopedagoog?

Om het bestaande aanbod te vervolledigen zijn we vooral op zoek naar clinici met specifieke expertise of ervaring met kinderen en jongeren, met specifieke talenkennis of al in contact met eerstelijns actoren.

Dit document van de FOD Volksgezondheid beschrijft de modaliteiten en voorwaarden. Indien je je interesse kenbaar wil maken voor het Brussels gewest, gebruik dan de rechtstreekse link hieronder.


Vragen over het RIZIV-visum of de erkenning? https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen


Je vind ook info over het gezochte profiel op deze pagina van het Bru-Stars netwerk, http://www.bru-stars.be/nl/programmes-et-offres-de-soins/psychologue-de-premiere-ligne-enfants-et-adolescents/profil-psychologue-orthopedagogue-clinicien/


Hierbij alvast een modelovereenkomst die het Brumenta en/of Bru-Stars netwerk met jou zullen tekenen.

Om je interesse te kennen te geven binnen het Brussels gewest, graag deze rechtstreekse link gebruiken,

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/3760835e
Heb je andere specifieke vragen als zelfstandige?

Neem contact op met Kathleen COPPENS via k.coppens [at] bru-stars.be of via 0474 42 60 77 voor het Bru-Stars netwerk

Neem contact op met Marianna BIANCHINI via coord.psy1 [at] 107bru.be voor het Brumenta netwerkDe overeenkomst als dienst tekenen

Ook als welzijs- of zorgstructuur kan je instappen in de overeenkomst, door een psycholoog of orthopedagoog in dienstverband aan te werven. Diensten kunnen hun interesse via de volgende vragenlijst te kennen geven,

https://form.dragnsurvey.com/survey/r/91f8a0b2

Om je antwoorden op de vragen makkelijker voor te bereiden, is een overzichtsdocument met alle vragen beschikbaar.

Een lid van het ambassadeursteam neemt dan snel contact op om je voorstel samen te concretiseren, om het voor te stellen op een lokaal of regionaal overleg voor advies / goedkeuring en tot slot om het voorstel te laten goedkeuren op de Regionale Uitvoerende Raad van Bru-Stars en/of de Regionale Netwerk Raad van Brumenta of door het selectiecomité aan wie deze taak gedelegeerd werd.

Dit project terugbetaling van psychologische zorg beschikt over een beperkt budget. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeftes van de bevolking in functie van de filosofie en de beschikbare financiële middelen, wordt de verdeling hiervan lokaal gepland in functie van de kenmerken van de bevolking.

Hierbij een modelovereenkomst die het Brumenta en/of Bru-Stars netwerk tekent met je dienst, mits goedkeuring van het project.

Heb je specifieke vragen als dienst?

Neem contact op met één van de leden van het ambassadeursteam, contactgegevens hieronder.

 

Contacteer ons

Interesse in een partnerschap? Contacteer het Brusselse ambassadeursteam voor de ELP overeenkomst.

Chloé BEERNAERTS

Schaarbeek, Evere, Haren, Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Audergem

c.beernaerts [at] bru-stars.be

0490 57 77 95

Michel JORIS

Elsene, Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde, Ukkel en Vorst

m.joris [at] bru-stars.be

0490 57 77 96

Amélie HAENECOUR

Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg, Ganshoren, Jette, Laken en Neder-Over-Heembeek

a.haenecour [at] bru-stars.be

0487 63 84 91

Frank VANBIERVLIET

Brussel, Sint-Joost-ten-Noode, Anderlecht, Molenbeek en Nederlandstalige partners

f.vanbiervliet [at] bru-stars.be

0490 56 38 19


Heb je een meer algemene vraag die geen specifieke gemeente of grondgebied betreft, of een vraag die je hier niet beantwoord vindt? Gebruik dan ons gezamenlijk mailadres, ambassadeurs.psy.bru [at] gmail.com.