Meer betaalbare psychologische zorg

Iedereen heeft recht op toegang tot psychologische zorg zodra de behoefte daartoe bestaat. De stap zetten naar hulp hoort zo klein mogelijk te zijn. Steun hoort zo snel mogelijk verleend te worden. Daarom neemt het RIZIV het grootste deel ten laste van de kostprijs van de consultaties van psychologen die de overeenkomst “eerstelijns psychologische zorg” getekend hebben. Deze psychologen zijn beschikbaar bij jou in de buurt, niet enkel in hun consultatieruimte maar ook op plaatsen waar je regelmatig langskomt.

Je moet in ordre zijn met je ziekenfonds om van dit aanbod gebruik te kunnen maken. Verder zijn er geen administratieve stappen. Neem contact met een psycholoog op de lijsten hieronder en breng enkel je identiteitskaart mee naar de afspraken. Op de lijsten zie je de verschillende talen die de psychologen spreken. Ze kunnen ook beroep doen op tolken. De lijst van diensten die deelnemen aan het aanbieden van consultaties wordt binnenkort gepubliceerd.


Vind een psycholoog in de buurt

Download de lijst van psychologen voor kinderen en jongeren (0-23 jaar)


Download de lijst van psychologen voor volwassenen (vanaf 15 jaar)

* Een meer toegankelijke zoekfunctie is nog in opbouw.


Via deze Google Map vind je de psychologen die enkel met volwassenen werken (in het blauw) en psychologen die met kinderen en jongeren werken (in het geel). De meerderheid van die laatsten werkt ook met volwassenen.

Een voorlopige lijst van therapeutische groepen vind je hier.

De eerste sessie is gratis. Vervolgens betaal je 11€ per individuele sessie (4€ voor rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming) en 2,5€ per groepssessie.


Meer weten?

Onze algemene webpagina voor welzijns- en gezondheidszorgwerkers

De webpagina van het RIZIV: Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg

Een RIZIV document (versie van 11/01/22) met veel gestelde vragen van burgers

De ELP-pagina van Bru-Stars (regionaal geestelijk gezondheidsnetwerk voor kinderen en jongeren)

De ELP-pagina van Brumenta (regionaal geestelijk gezondheidsnetwerk voor volwassenen)